Min upplevelse av Andlig Guider

Idag har jag valt att skriva om mina upplevelser av andliga guider. Min andliga guid är en del av universum. Något som ser saker ifrån ett högre perspektiv en länk mellan mig och min högre makt, universum. En andlig guid kan hjälpa mig att lära mig om sakers tillstånd och att hitta mitt sanna jag, min verkliga identitet. Det finns ett problem och det är vårt ego.

Det verkliga seendet kommer från den del av oss som är i kontakt med hela universum, egot däremot har ett begränsat seende och kan inte se helheten, egot ser mörkret i mörkret. Om du känner en konflikt inom dig som drar dig åt två olika håll det är då det är dags att bjuda in din guid. I sann kunskap och att kunna se att det finns en lärdom i alla upplevelser och situationer då har du släppt egot.

Valet att lyssna till din inre guid kommer endast från dig själv. I många fall så tar man detta beslut när svårigheterna och problemen i livet har blivit övermäktiga. Man har då provat alla möjliga lösningar även egots. När man väl har erkänt så uppstår en sann kapitulation och det är då känslan av frid infinner sig. Man har gett upp. Det är då inbjudan till din andliga guid står framför dig. Din andliga guid finns i ditt sinne.

Det är då jag bygger upp min tolkning, kommunikation med min andliga guid, det sker alltså inom mig själv och kommer som uttryck i insikter och klara tankar. Min andliga guid, min inre vägledare är en del av mig, mitt sanna jag där jag står samman med universum.

Att kommunicera med sina andliga guider är en ren naturlig förmåga. För att komma i kontakt med dina andliga guider så kan du träna på att slappna av, meditera, lära dig att lyssna och att se inåt. Detta är min upplevelse och jag är säker på att du också har din upplevelse av din andliga guid.

Kärlek & Ljus Anne-Lie

http://anne-liekallstrom.se

http://Lieshälsovärld.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *